A JÖVŐ ELVÁRÁSAIHOZ IGAZODÓ HALLGATÓI KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

Milyen képességeket vár el a frissdiplomásoktól a munkaerő-piac? Hogyan illeszthető a gazdaságtudományi alapszakok képzésébe a célzott kompetenciafejlesztés? A Pannon Egyetem komplex program keretében dolgoz ki olyan megoldási javaslatokat, amelyekkel minden szereplő – az egyetem, a hallgató és a leendő munkáltató is – jól jár.

A program elsődleges célja egy olyan kompetencia-térkép kialakítása a gazdaságtudományi területen végzettek számára, amely a szakmai gyakorlaton lévő hallgatók, a pályakezdők és leendő foglalkoztatóik számára átláthatóvá teszi, hogy a képzési program milyen kompetenciák fejlesztéséhez járult hozzá. A kutatás eredményeként létrejövő, ún. Kompetencia-tükör feltárja az adott szak képzési-kimeneti követelményei, a nemzetközi oktatási akkreditációs elvárások, valamint a hazai munkaadók által elvárt kompetenciákat. A kutatási projekt 2020 óta zajlik a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretei között a Pannon Egyetemen.

Egyedülálló módszertan az egyetemi és vállalati oldal kapcsolatának fejlesztéséért

A veszprémi kutatók a szakmai tervezés során az OECD kompetenciadefinícióját alapul véve felmérték a különböző kompetencia-meghatározásokat, valamint közel ezer álláshirdetés elemzését is elvégezték – így szakonként összesen mintegy 40, a gazdaságtudományi szakok végzettjei számára releváns kompetenciát azonosítottak.

A projekt következő szakaszában workshopokat és fókuszcsoportos interjúkat szerveztek, amelyeken mintegy 130 vállalati és felsőoktatási szakember vett részt. A csoportok összeállításánál fontos szempont volt, hogy multinacionális vállalatoktól, hazai nagy-, kis- és középvállalatoktól, önkormányzatoktól is érkezzenek résztvevők. A fókuszcsoportos interjúk során meghatározták az egyetem gazdaságtudományi alapszakjaihoz kapcsolódó, a munkáltatók által is fontosnak és szükségesnek tartott kompetenciák palettáját. A folyamatosan elérhető kérdőíves vizsgálatot eddig közel 150 szakember töltötte ki.

Iránytű a pályakezdők számára

A kutatás során beérkezett céges visszajelzések elemzése alapján a szakmai ismeretek és az informatikai jártasság mellett egyre hangsúlyosabbak az ún. soft skillek: a munkáltatók nyitottságot, önállóságot, megfelelő időmenedzsmentet, asszertív kommunikációs képességeket és empátiát is várnak a pályakezdőktől – ezek a tulajdonságok és attitűdök azonban nem feltétlenül fejleszthetők a „hagyományos” egyetemi tanterv keretében. 

A projekt eredményeként ezért a Pannon Egyetem gazdaságtudományi szakára járó hallgatók két alkalommal, az egyetemi tantervbe illesztve találkoznak a munkáltatói elvárásokkal, a Kompetencia-tükör eredményei egyfajta tájolót jelentenek számukra. Az első évesek a kompetenciák fontosságáról és a fejlődési lehetőségekről, valamint saját szakterületük kompetenciaelvárásairól általánosságban kapnak információkat. A végzés előtt álló hallgatókkal pedig már szakmaspecifikusan vizsgálják, hogy mik a munkáltatók konkrét elvárásai, hogyan állnak a hallgatók a kapcsolódó kompetenciákkal és hol szükséges fejlődniük. Az alkalmak segítenek a hallgatóknak a saját célok kijelölésében és tudatosabban készülnek a munkavállalásra is.

A programmal a munkáltatói oldal is nyer

A Kompetencia-tükör eredményeinek felhasználásával az egyetemi képzés magas minőségű, gyakorlati tudással is felvértezi a hallgatókat, valamint ösztönzi a felsőoktatási intézményeket arra is, hogy a tanórákon kívüli tevékenységeket is a leendő munkaadók elvárásaihoz igazítsák.  A munkáltatói workshopok tapasztalatai alapján a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán egységes szóbeli előadásokhoz kapcsolódó pontozási keretrendszert alakítottak ki, ami a piaci elvárásokat tükrözi, valamint átdolgozták a szakmai gyakorlatok értékelését is, középpontba helyezve a hallgató egyéni fejlődését.

Az egyetem naprakész válaszait a cégek is értékelik: a munkáltatók rendkívül támogatóak, hiszen ők is érzik és látják, hogy a projekt fontos társadalmi kérdésekre keresi a választ. A munkáltatókat motiválja, hogy felismerjék, hogy szervezeti szinten mit tehetnek a pályakezdők hatékonyabb tanulási folyamatainak támogatásában.

A Kompetencia-tükörrel kapcsolatos további információk itt elérhetők.