Mentoraink

Bemutatkoznak a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium mentorhálózatának tagjai.

JOÓS ATTILA

Joós Attila a Webmark Europe Kft. többségi tulajdonosa és ügyvezetője. Huszonöt éves cégmúltra visszatekintő vállalkozásuk az IT területén webfejlesztéssel foglalkozik. A vállalat 2010 óta Hollandiában is valósít meg projekteket.

Gépésztechnikusként végzett Zalaegerszegen, majd tanító és informatikai szakos tanári diplomát szerzett. van. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző főiskolán tanult, majd tanított is az intézményben. 2022-ben a veszprémi Pannon Egyetem kutatási és innovációs szakmenedzser szakán végzett posztgraduális képzést.

„Úgy hiszem, tanítva tanulunk… Azokat a projekteket szeretem támogatni – ez a társadalomi innovációs területen kimondottan igaz – ahol a projekt hozzájárul társadalmunk jobbá tételéhez. Tudatosan olyan projektek támogatását szeretném segíteni, ahol az IT is markánsan megjelenik, szinergiába hozható a projekt egyéb fontos területeivel.”

Mentorált projektek:

 • CEGLAB – Community Exchange Gearbox Lab

JUHÁSZ ADRIÁNA

Juhász Adriána terület- és településfejlesztési menedzser, 2005-ben Sopronban környezetmérnöki, majd 2011-ben a Miskolci Egyetemen Terület- és Településfejlesztési menedzser diplomát szerzett. 

Az egyetem elvégzése után 3,5 évig koordinátorként tevékenykedett az ország egyik leghátrányosabb területén, az Abaúj-Hegyközi kistérségben. 2012-től dolgozik az EX-ACT Projekt Kft-nél tanácsadóként, majd 2016 januárjától cégvezetőként. 2021-től társadalmi innovációkkal is foglalkozik, 2022-től társadalmi innovációs mentorként is tevékenykedik. Fő munkaterülete: településtervezés és -fejlesztés stratégiai és operatív szinten, gazdaságfejlesztési és önkormányzati projektek előkészítése és menedzsmentje, társadalmi innovációk és helyi fejlesztések. Érdeklődése középpontjában a helyi fejlesztések – a fenntarthatóság – a településfejlesztés kapcsolata áll. 2022-ben, az elsők között csatlakozott a mentorhálózathoz.

„Célom mentorként, hogy tudásommal, szakmai tapasztalatommal támogassam a társadalmi innovációs projekteket fejlődésükben; hogy együttműködve egy csapatban a lehető legjobb megoldásokat hozzuk ki az adott helyzetből. Elhivatottságomnak, szakmai alázatomnak, és optimista szemléletemnek köszönhetően előremutató, pozitív eredményeket tudunk elérni. „

Mentorált projektek:

 • Transzformációs turizmus a gyakorlatban
 • Helyi fejlesztési együttműködési fórum rendszer kialakítása 

KECSKÉS KRISZTINA

Kecskés Krisztina több mint 15 éve foglalkozik HR-rel, cégkultúrával, munkáltatói márkával és több mint tíz éve vezető. A Szegedi Tudományegyetemről két bölcsész diplomája van, a hivatása tette gyakorló coach-csá, szervezetfejlesztővé és trénerré. Dr. Bodó Péter, Dr. Sárvári György, a GROW és a Semco Style trénerei által tanult magáról úgy, hogy a HR támogató és stratégiai szerepét igazi hatással tudja gyakorolni és mentorként is hasznos támogatást nyújtson.

„Mindeddig a szakmámban mentoráltam jövőbeni (most már sikeres) HR vezetőket és szakembereket, most az eddigi tudásom és mentori képességem a sportolók, diák sportolók támogatásában kamatoztatom. Tagja vagyok annak a közösségnek, akik támogatják a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumát és nagy örömmel támogatom mindezt a középiskolai diákokat felkaroló programon keresztül idén.”

Mentorált projektek:

 • Élsportolók kétlábon

MAGYAR DÁNIEL

Magyar Dániel műszaki menedzser vagyok és közgazdász, 20 éve foglalkozik innovációval, jelenleg az ELTE Innovációs Központ vezetője. Több, mint 200 innovációs projektet, elképzelést támogatott sokféle megközelítéssel és módon. Az NKFIH jogelődjének – Nemzeti Innovációs Hivatal – mentoraként is tevékenykedett. A TINLAB 2020-as indulása óta erőteljesen megjelent innováció menedzseri munkájában a társadalmi innováció.

„A mentorhálózat tagjaként annak örülök a legjobban, hogy kreatív, aktív és tenni akaró emberekkel valósulhatnak meg inspiráló találkozások.”

Mentorált projektek:  

 • Társadalmi válság-szindrómák individuális szintű kezelése és feloldása

MÉSZÁROS PÉTER

Mészáros Péter

„Azért csatlakoztam a mentorhálózathoz, mert mindig is érdekeltek a műszaki innovációk társadalmi vonatkozásai és hatásai, valamint a társadalmi innovációk műszaki aspektusai. A vártnál is jobb feladatok alakultak ki a TINLABnak köszönhetően, és már több olyan projektben tudtam segíteni, ahol szükség volt a műszaki és/vagy a projekt megvalósítás oldali tapasztalatomra, tudásomra. A mentorhálózat tagjaitól is tudunk tanulni, nagyon különbözőek vagyok és ez a diverzifikáltság adja meg az igazi segítő erőnket a sikeres pilot mentorálásokhoz. Örülök, hogy ennek a kiváló, segíteni akaró közösségnek és hálózatnak a része lehetek.”

Mentorált projektek:

 • Társadalmi innovációkkal a rövid élelmiszerláncok fejlesztéséért

PUTNOKI ERIKA

Putnoki Erika diplomáját pénzügy-számvitel szakon szerezte, több mint húszéves szakmai tapasztalata főként a versenyágazathoz kötődik, melynek során több mint tíz évig dolgozott középvezetőként és foglalkozott változáskezeléssel. Humán beállítottságú közgazdászként kiemelkedő értéket tulajdonít annak, hogy részt vehetf ontos társadalmi ügyek megoldását célzó kezdeményezések megvalósításában, szoros együttműködésben a projektcsapattal.

„A kezdetektől részt veszek a TINLAB mentorhálózatában, ez számomra kivételes lehetőség arra, hogy hozzájáruljak a támogatott projektek sikeréhez saját tapasztalataimmal és tudásommal. Rendkívül inspiráló számomra a projekt- és mentorközösséggel való együttműködés. Több, izgalmas társadalmi kezdeményezés mentorálásában vettem már részt.  A mentori munka számomra roppant izgalmas kihívás, mely többek között folyamatosan próbára teszi a kreativitást, a szervezőképességet és az analitikus gondolkodást.”

Mentorált projektek:

 • Szimbiózis Alapítvány: Az ötlettől a megvalósulásig: szociális farmok létrehozása és működtetése a gyakorlatban
 • CédrusNet Szenior Tudáshasznosító Egyesület: Lokális Innovációs Menedzsment Modell Projekt (LIMM) Lokális Innováció Menedzsment Modell (LIMM)

QUAISER-MIKE JUDIT GERDA

Mentorként, a projekt és a projektvezető kreatív segítőjeként tekint magára, akinek a folyamat innovációs tartalmának fejlesztésén túl a vezető igény szerinti támogatása a feladata. Fő fókuszai az innovációs együttműködések és az érzelmi intelligencia fejlesztése. Küldetésének érzi a jól működő egyén és csapatok esszenciájának kutatását és beültetését a mentorációs folyamataiba.

„A társadalmi innováció, kreativitás, kommunikáció, kooperáció, bizalom és motiváció területein segítem az egyének és csoportok fejlődését. Fontosnak tartom, hogy minden rejtett potenciál felszínre kerüljön a közös munka során.”

Mentorált projektek:

 • CédrusNet Szenior Tudáshasznosító Egyesület: Lokális Innovációs Menedzsment Modell Projekt (LIMM)
 • Konszenzus Alapítvány: Közös Építés – Közösségépítés
 • TAPASZ – Tanárok Partnersége a Szolidaritásért

RIKLI KORNÉLIA

Rikli Kornélia nemzetközi kapcsolatok szakértő,  jelenleg humán- és közigazgatásfejlesztési tanácsadóként dolgozik.

„Azért csatlakoztam a mentorhálózathoz, hogy az eddig megszerzett tapasztalataimmal segítsek olyan innovatív kezdeményezéseket, melyek hozzájárulnak aktuális társadalmi kihívások megoldásához, vagy különböző szintű együttműködések és a közösségi részvétel erősítéséhez.”

Mentorált projektek:

 • Társadalmi válság-szindrómák individuális szintű kezelése és feloldása

SOMOGYI MIKLÓS

Somogyi Miklós a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Több évtizedes innovációmenedzsment tapasztalattal, tizenöt éves gépipari kutatói tapasztalattal rendelkezik. Részt vett munkahelyi szabadalmak kidolgozásában és értékesítésében, irányította innovációs stratégiák kidolgozását (Közép-Magyarország, MOME, Óbudai Egyetem, MISZ K+F Tagozat stb.). Több mint harmincéves kutatóintézeti, start-up és innovációs központ vezetői tapasztalattal, hazai és nemzetközi pályázatmenedzselési gyakorlattal vesz részt a mentorhálózat munkájában.

„Az elmúlt évtizedekben számos termék, technológia és szolgáltatás ötlet megvalósítását és piaci bevezetését mentoráltam és a megszerzett tapasztalataimat igyekszem hasznosítani a társadalmi innovációs projektek megvalósításában. 2021-ben jelent meg könyvem: TALÁLD KI, VALÓSÍTSD MEG, LÉGY SIKERES! címmel, amiben az innovációmenedzsment ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat foglaltam össze.”

Mentorált projektek:

 • CEGLAB – Community Exchange Gearbox Lab

TÓTH ALEXANDRA

Tóth Alexandra 2012-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalmi tanulmányok alapszakán, majd 2014-ben ugyanitt humánökológia mesterszakon.

„A kompetencia alapú tudáshasznosításra fókuszáló fejlesztést mentoráltam, ami egy korábbi, a digitális kompetenciafejlesztéshez kötődő kutatási területemhez szorosan illeszkedik, s az ezzel kapcsolatos ismereteimmel igyekeztem segíteni a mentoráltamat a projektelőkészítés fázisában.. A mentorhálózathoz azért csatlakoztam, hogy a projektmegvalósításban szerzett 10 éves tapasztalatommal segíthessem a mentoráltakat.”

Mentorált projektek:


VETÉSI ERIKA

Vetési Erika tanító, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar egyetemi tanársegédje.

„Azért csatlakoztam a mentorhálózathoz, mert digitális kompetencia szakértőként oktatásinnovációs területen is dolgozom. Izgalmas feladat számomra mentorként olyan oktatással kapcsolatos társadalmi innovációkat támogatni, melyek a hazai és nemzetközi neveléstudomány számára is hasznosak lehetnek.

Mentorált projektek:

 • TAPASZ (Tanárok partnersége a szolidaritásért)
 • Legyél Te is számkirálynő!

WÉBER LÁSZLÓ

Lételeme új utakon járni. Olyan társadalmi innovációkban utazik, amelyekben a hasznosság mellett az együttérzés szerepe is meghatározó. Innovátorként a lokális közösségek, valamint a nagy társadalmi ügyek terepén is dolgozott, a vállalati szférában számos fejlesztésben közreműködött. Jelenleg a közép-dunántúli nagyváros idősödésügyi támogatórendszerének kialakítása van fókuszban és egy álomhajó a TINLAB portfóliójából.

„Együtt dolgozunk a díjnyertes ötletgazdával az inkluzív víziturizmust lehetővé tevő, valamint a kerékpárutakat és víziutakat összekapcsoló jármű (irány a fenntartható intermodalitás világága!), az elsüllyeszthetetlen HIT Boats létrehozásán. A csodálatos Varga Katalin Eszter, a bronzérmes paralimpikon társult velünk, berepülőpilóta lett belőle nálunk.”