Kísérleti fejlesztések

A 2026-ig tartó időszakban kísérleti fejlesztési projektek (min. 40 db) támogatásával innovatív modellek, termékek és szolgáltatások tesztelésére kerül sor valódi környezetben, településeken, térségekben, intézményrendszerekben. A pilot projektek a TINLAB mentorhálózatától szakmai segítséget is kapnak.

A kísérleti fejlesztések célja a megcélzott társadalmi probléma megoldását segítő módszerek vagy tevékenységek tesztelése, alkalmazhatóságának vizsgálata. Az eszköz külső szereplők társadalmi innovációs fejlesztési költségeinek finanszírozására ad lehetőséget. A pilot program lebonyolításához szorosan kapcsolódik a mentori hálózat szervezése, működtetése. A cél, hogy a nyolc tematikus terület mindegyikén aktív mentorok segítsék a projektek, kezdeményezések megvalósítását.

A 2024-ben induló új kísérleti fejlesztések a TINLAB-URBAN21 konferencián mutatkoznak be. A március 21-i ceglédi konferenciára már lehet regisztrálni.

Válogatás az elmúlt időszakban megvalósult projektek közül:

TRANSZFORMÁCIÓS TURIZMUS A GYAKORLATBAN

A Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány a miskolci Baráthegyi Majorság szociális farmon turisztikai programcsomagokat és valósít meg, amelyek keretében különféle munkakörökben (a vendéglátástól az animációig 10 munkakörben) fogyatékkal élő személyeket foglalkoztatnak. A transzformációs turizmus lényege, hogy olyan interaktív környezetet hoz létre, amely élményalapú tapasztalatszerzésre ad lehetőséget az igénybe vevők (cégek, családok, oktatási intézmények) számára. Az ökoturisztikai szintér fejlesztésével egy új, fenntartható társadalmi vállalkozási szegmens alakul ki az alapítvány kereti között. A fogyatékkal élők értékteremtő szerepekbe helyezése olyan pozitív imázstranszfert eredményez, amely lebonthatja a negatív sztereotípiákat.  A projekt hozzájárulhat az inkluzív pedagógiai módszerek terjedéséhez és a befogadó munkahelyek számának növekedéséhez is. A szolgáltatások validálása során 10 oktatási intézmény 250 diákját fogadják 6 tematikus piknik keretében. A projekt további egyedisége, hogy a programcsomagokat MBA képzés nemzetközi hallgatói dolgozták ki Pro Bono egyetemi társadalmi vállalkozásfejlesztési csoportos feladat részeként.

LOKÁLIS INNOVÁCIÓS MENEDZSMENT MODELL (LIMM)

„Lokális Innovációs Menedzsment Modell Projekt (LIMM)” címmel új társadalmi modellkísérletet indított a CédrusNet Egyesület. Az egyesület együttműködő partnere Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mely csatlakozási döntésével úttörő szerepet vállalt nem csak a térségben, de országosan is. A projekt a települések felkészítését tűzte ki zászlójára a társadalmi innováció fogadására, tervezésére az idősödő társadalomhoz kapcsolódó kihívásokon keresztül.  A mintaprogramot tanulási folyamatként vezetik. Eszközök, módszerek megismerése és kipróbálása történik meg, melynek eredményeképpen az önkormányzat felkészül a helyi társadalmi innovációs folyamatok támogatására. Innovációs munkacsoport jön létre, tréningeket szerveznek, projekteket fejlesztenek, és elkészül egy társadalmi innovációs útmutató önkormányzatok számára.

KOLLABOR INKUBÁCIÓS MODELL

Az Életfa Kulturális Alapítvány projektjében megtörténik a KOLLABOR Tudományos Élményközpont fenntarthatósági modelljének megalkotása – innovációs inkubátorrá fejlesztése és mindezek multiplikálása.  Az élményközpont működésének alapja az élmény- és alkotópedagógiai tapasztalati tanulásra való építkezés, amely alkalmas a kíváncsiság és motiváció felkeltésére.  A fejlesztési folyamat címszavakban: 1. élmény alapú tanulás – ahol megjelenik a kíváncsiság és a motiváció – 2. a kíváncsiság következménye az életkori sajátosságoknak megfelelő kutatás – ahol a tanítási tervet felváltja a tanulási/kutatási terv – 3. a kutatás következménye a felfedezés, a “kinyílik a világ” érzése, amely kísérőjelensége a motiváció robbanás. Ez a folyamat teremti meg az alapot a 4. fázisra, amely az értékteremtés.  Öngondoskodás workshop valósul meg – a résztvevők megismerik egy társadalmilag hasznos, releváns ötlet sikerre vitelének módszertanát és azt saját életükben alkalmazni tudják. A workshopra épülő hackathon alkalmat ad a megszerzett tudás összegzésére, magasabb szintre emelésére, a megvalósítás előkészítésére. Ezt követi a legjobb csapatok mentorálása – a kiválasztott projektek eljutnak a prototípusig. A folyamatot monitorozzák, értékelik és ez a mérés visszahat a működési modellre. Zárásként elkészül a KOLLABOR működési kézikönyve és üzleti terve.