DIGITÁLIS ÉS ZÖLD INNOVÁCIÓK

A TINLAB–URBAN21 konferencia középpontjában a hazai városfejlesztési stratégiák állnak. Az ingyenes rendezvényre várják az innovációs kérdésekkel foglalkozó oktatók és egyetemi hallgatók jelentkezését is.

Az elmúlt időszak globális eseményei nyomán a külső környezet kiszámíthatatlanná vált, településeink korábban nem látott problémákkal szembesülnek. Az Európai Unió városfejlesztési politikájához kapcsolódva – amelynek középpontjában a klímaváltozás és a digitalizáció áll – Magyarországon több mint 60 város készítette el a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját (FVS): a dokumentum kijelöli a városfejlesztés irányait, és megalapozza az EU-s és hazai fejlesztési források felhasználását. Az FVS-t kidolgozó városok vállalták azt is, hogy 2024-ig kidolgoznak két olyan dokumentumot (városi zöld finanszírozási keretrendszer és digitális akcióterv), amelyek a zöld átállás és digitalizáció témakörében részletesen bemutatják azokat a konkrét lépéseket, amelyeket az adott település a helyi társadalom bevonásával végrehajt.

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Labor (TINLAB) keretében szervezett 2023-as URBAN21 konferencia célja, hogy a hazai településeknek – kiemelten az FVS-t kidolgozó városoknak – segítséget nyújtson a zöld átállás és a digitális átállás megtervezéséhez, a szükséges változások elindításához és a fejlesztések megvalósításához. A rendezvényen neves előadók segítségével bemutatják a tágabb kontextust, a városok előtt álló legfontosabb konkrét kihívásokat, módszertani segítséget nyújtanak a kapcsolódó dokumentumok kidolgozásában, valamint inspiráló hazai és külföldi társadalmi innovációkat, jó gyakorlatokat is megosztanak. 

A szervezők várják a

  • városvezetők, önkormányzatoknál és önkormányzati intézményeknél dolgozó fejlesztési szakemberek;
  • felsőoktatási intézmények, innovációs kérdésekkel foglalkozó oktatói, a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók;
  • minisztériumok és háttérintézményeik innovációs területen dolgozó szakemberei;
  • kutató szervezetek, társadalomtudományi műhelyek képviselői;
  • civilek, társadalmi vállalkozások, nem állami gazdaság- és vállalkozásfejlesztési szervezetek, intézmények képviselőinek jelentkezését

A konferenciához az alábbi linken tud csatlakozni. 

Regisztráció
Részletes program