FELHÍVÁS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS DÍJ ELNYERÉSÉRE

A Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívására természetes személyek és szervezetek jelentkezhetnek olyan új ötlettel (termékkel, szolgáltatással, modellel), amely társadalmi szükséglet kielégítésére irányul, társadalmi kapcsolatokat erősít vagy együttműködést alakít ki, megoldást nyújtva társadalmi folyamatokat befolyásoló problémákra, javítva egy adott térség vagy közösség jólétét.

Kizárólag kidolgozott és megvalósított ötlet, módszer díjazható, amely modellértékű, máshol is megvalósítható, nemzetközileg is adaptálható megoldást mutat be. A bírálóbizottság az innováció kritériumaként, kiindulási alapként – amelyeknek lehetőség szerint egyszerre szükséges megfelelni – az innováció eredetisége, újszerűsége, társadalmi hasznossága, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonala mellett az alábbiakat értékeli:

  • a pályázat valós, helyi vagy össztársadalmi szükségletek kielégítését célozza;
  • jól felmérhető társadalmi hatással és eredményességgel jár együtt (pl.: társadalmi felzárkózás, iskolai lemorzsolódás csökkentése, családtámogatás, esélyegyenlőség, foglalkoztatás elősegítése);
  • a társadalmi célokhoz kapcsolódó fenntartható (üzleti) modellel rendelkezik;
  • új lehetőséget biztosít a társadalmi igények kielégítésére;
  • helyi szintű megvalósítókat és helyi társadalmi csoportokat von be, közösségépítő hatással bír, erősíti a cselekvőkészséget, ösztönzi új társadalmi kapcsolatok kiépítését vagy össztársadalmi célokat szolgáló országos kezdeményezésként jelenik meg;
  • az innováció kiterjeszthető, alkalmazható más, illetve tágabb környezetben is.

Jelentkezési határidő: 2024. július 31.

Jelentkezni a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján közzétett jelentkezési formanyomtatvány segítségével, kizárólag elektronikus úton, a tarsadalmi.innovacio@kim.gov.hu címen lehet. 

Pályázati felhívás