FÓKUSZBAN A TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ MENEDZSMENTJE TEMATIKUS FÓRUM

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében nyolc szakmai műhely működik, amelyek a tudáscentrum stratégiai jelentőségű szervezetei. Új sorozatunkban bemutatjuk az ún. tematikus fórumok munkáját, ez alkalommal a „Társadalmi Innováció Menedzsmentje Tematikus Fórum” kerül középpontba.

A tematikus fórumok a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium innovációs és együttműködési potenciáljának alapját jelentik, valamint kapcsolatokat, együttműködéseket építenek a quadruple helix (akadémia, gazdaság, közszféra, civil szféra) szereplői között. A fórumokat hibrid formában rendezik meg, a TIM-hez személyesen Budapesten lehet csatlakozni.

„A Társadalmi Innováció Menedzsmentje (TIM) fogalomrendszere magában foglalja a társadalmi innovációs folyamatok és projektek tervezését, szervezését, vezetését, ellenőrzését, hatásmérését, kutatását, valamint a teljes innovációs folyamat menedzsment keretrendszerének fejlesztését is. Ehhez kapcsolódóan a TIM tematikus fórum véleményezi a társadalmi jóllét erősítésére irányuló TINLAB-os kutatási programokat, figyelemmel kíséri, a mentorhálózat segítségével monitorozza a projekt keretében indult kísérleti fejlesztéseket. Műhelyünk lehetőséget teremt a különböző szektorokból érkező szakemberek együttműködésére, közös problémefelvetésekre, a folyamatos tudásbővítésre és a feltárt innovatív megoldások megismertetésére az érintettekkel” – foglalta össze a fórum céljait Farsang Zoltán, a fórum szakmai vezetője.

A tematikus fórumok tevékenységének eredményeként a konzorcium egy ISBN számmal ellátott tanulmánykötetben is összegyűjti a hazai és nemzetközi vonatkozású jó gyakorlatokat.

A FÓRUM EDDIGI ALKALMAI ÉS TÉMÁI

A szakmai műhely 2021 ősze óta összesen 9 találkozót szervezett, eddig közel 130 fő vett részt az alkalmakon. Néhány téma az eddigiek közül:

  • A finn oktatási rendszer mint finn társadalmi innovációs jó megoldás bemutatása
  • A KOLLABOR haza inkubációs modell 
  • A CÉDRUSNET LIMM, Lokális innovációs menedzsment modelljéről
  • Társadalmi hatásmérési tapasztalatok és példák bemutatásáról az IFKA gyakorlatában
  • Mérőeszköz és mérési gyakorlat kidolgozása Smart fejlesztések iránti fogadási készség méréséről
  • Hogyan mérjünk, hogy jól mérjünk a társadalmi Innováció kapcsán? 
  • A Smart technológiák társadalmi elfogadottságáról
  • A Smart technológiák a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában kutatása
  • Településszonda – a települési tervezés és vezetés adatvezérelt, partnerségi megújításának szolgálatában mint társadalmi innováció
  • Itthon Zalában, Európában – Nők és fiatalok a közéletben, a helyi közösségekben program

A következő alkalmakon bemutatkoznak a TINLAB keretében futó kutatási projektek, szó lesz a kísérleti fejlesztések ötletfelhívására beérkezett projektjavaslatok kiválasztásáról, a mentorhálózat ehhez kapcsolódó feladatairól. A többi tematikus fórumhoz hasonlóan az egyes találkozók közötti időszakban folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket, azokat a társadalmi innovációkat, amelyeket bemutathatunk a fórumunk tagjainak, és a kapcsolódási pontokat az egyetemek kutatási tevékenységéhez.

KAPCSOLAT, CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

A TIM tematikus fórum célcsoportját elsősorban civil szervezetek, társadalmi szervezetek/szövetségek és különböző intézmények, egyetemek, önkormányzatok, közigazgatási szervezetek, valamint a társadalmi vállalkozók jelentik. A fórum nyitott további szereplők bevonására, a csatlakozási szándékot a fórum vezetőjénél szükséges jelezni vagy tinlab@harfaalapitvany.hu e-mail címen. A Fórum szakmai vezetője Farsang Zoltán (e-mail: fazo@t-online.hu).

A TINLAB további tematikus fórumairól bővebben ITT