Fókuszban a környezeti szempontú társadalmi innovációk és klíma

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében nyolc szakmai műhely működik, amelyek a tudáscentrum stratégiai jelentőségű szervezetei. Új sorozatunkban bemutatjuk az ún. tematikus fórumok munkáját, ez alkalommal a „Környezeti szempontú társadalmi innovációk és klíma” kerül középpontba.

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében nyolc szakmai műhely működik, amelyek a tudáscentrum stratégiai jelentőségű szervezetei. Új sorozatunkban bemutatjuk az ún. tematikus fórumok munkáját, ez alkalommal a „Környezeti szempontú társadalmi innovációk és klíma” kerül középpontba.

A tematikus fórumok a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium innovációs és együttműködési potenciáljának alapját jelentik, valamint kapcsolatokat, együttműködéseket építenek a quadruple helix (akadémia, gazdaság, közszféra, civil szféra) szereplői között. A fórumokat hibrid formában rendezik meg. 

„A környezeti szempontú társadalmi innovációk és klímatudatosság témakörébe olyan újításokat és kezdeményezéseket sorolunk, melyeknek célja a környezet védelme, a fenntarthatóság előmozdítása és a tudatos tervezés elősegítése, a változások eléréséhez a társadalom és gazdaság összhangjára, valamint szinergikus együttműködésére van szükség. A fórumon megosztott megoldások és jó gyakorlatok hozzájárulnak a környezeti problémák (klímaváltozás, levegőszennyezés, hulladékok és újrahasznosítás, a biodiverzitás csökkenése, a vízkészletek csökkenése stb.) kezeléséhez és megoldásához. A környezeti szempontú társadalmi innovációk, klíma tematikus fórum ezen témák mentén haladva kínál lehetőséget az érdeklődőknek a különböző témakörök komplex megismerésére” – foglalta össze a fórum céljait Németh Eszter Júlia, a fórum vezetője. A szakmai munkát támogatja Fehérvölgyi Beáta, a PE-GTK dékánja is. 

A FÓRUM EDDIGI ALKALMAI ÉS TÉMÁI

  • 2022.06.17. TINLAB Kutatás és eredmények bemutatása – A klímatudatosság fontossága és jó gyakorlatok gyűjtése
  • 2023.02.10. Külön vagy egybe? – Konyhai hulladékok szelektív gyűjtése /  Nemzeti és egyéni jó gyakorlatok bemutatása
  • 2023.09.22. Energetika: Zöld energia és fenntartható energiaforrások – Az alternatív energiaforrások lehetőségei / A tudatos tervezés fontossága és az energiatudatosság növelése

A workshop jellegű, hibrid találkozókon alkalmanként 15-20 fő vett részt.  Az eddigiek során kialakult egy aktív bázis, akik rendszeresen csatlakoznak és érdeklődnek a rendezvények iránt. A cél az akadémia, az ipar, a kormányzat és a civilek megszólítása és aktív bevonása. A fórumon való részvétel lehetőséget biztosít a Quadruple helix tagjainak a kapcsolatok építésére és a klímatudatosság területén ötletek, tapasztalatok szerzésére, egy közösséghez való tartozásra, akik eltökéltek a fenntartható változások előmozdítása iránt.

A következő tematikus fórumot 2023. december 8-án rendezik meg a karácsony és az okos vásárlás témakörében, fókuszálva a klímatudatos ajándékvásárlás lépéseire, a házi és céges ajándékötletekre, valamint gyakorlati megvalósítására. A jövő évi alkalmakon a következő témákkal foglalkoznak: környezettudatosság és fogyasztói szokások, fenntartható városfejlesztés és közlekedés, az élelmiszeripar és a fenntarthatóság kapcsolata.  

KAPCSOLAT, CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

A fórumon való részvétel lehetőséget biztosít a Quadruple helix tagjainak a kapcsolatok építésére és a klímatudatosság területén ötletek, tapasztalatok szerzésére, egy közösséghez való tartozásra, akik eltökéltek a fenntartható változások előmozdítása iránt. A fórum nyitott további szereplők bevonására, a csatlakozási szándékot a fórum vezetőjénél szükséges jelezni.

Németh Eszter Júlia tudományos segédmunkatárs
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Innovációmenedzsment Intézeti Tanszék
nemeth.eszter.julia@gtk.uni-pannon.hu

A TINLAB további tematikus fórumairól bővebben ITT