A JÖVŐTECHNOLÓGIÁK TÁRSADALMI ELFOGADÁSA (ACCEPTANCE RESEARCH)

A kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósul meg (2022–2023).

  • A, Smart technológiák lehetőségei és korlátai a társadalmi elfogadottság tükrében
  • B, Smart eszközök az idősgondozásban

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA (A)

Elderly man watching an online movie from his phone

Jelenleg a világ fejlett és fejlődő országainak egyaránt több fontos válsággal kell megbirkóznia: az éghajlatváltozás okozta kihívásokkal, a koronavírus okozta egészségügyi krízissel, a részben ennek nyomán kialakuló gazdasági és lakhatási válsággal. Ezen egymással is összefüggő válságok kezelésében kiemelkedő szerep jut az új technológiáknak, amelyek jóval gyorsabb ütemben fejlődnek, mint amennyire társadalmi használatuk elterjed. Ezért is kiemelten fontos a technológiai és humán/társadalmi infrastruktúrák együttes optimalizicója, melynek során a technológiai lehetőségeket a társadalmi igények, elvárások és normák folyamatos feed-back mechanizmusait felhasználva fejlesztik. A fenti keretbe illeszkedően a kutatás az energiahasználathoz kapcsolódó okos (smart) megoldások társadalmi elfogadottságát vizsgálja a lakhatás példáján. A smart eszközök elméletileg lehetőséget kínálnak egy hatékonyabb, jobban kontrollált energiafogyasztásra. Kérdés, hogy ezek ténylegesen mennyiben járulnak, járulhatnak hozzá az energiahasználat környezetterhelésének csökkentéséhez, figyelembe véve a hozzáférés, és az ezekkel kapcsolatos tudás, és a használatukhoz szükséges készségek társadalmi egyenlőtlenségeit, a magasabb státuszú háztartások magasabb energiafogyasztását, valamint maguknak a használt eszközöknek a teljes életciklusukra vetített környezetterhelését.

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA (B)

A várható élettartam emelkedése, az időskorú népesség arányának növekedése örvendetes társadalmi jelenség, ám új kihívást jelent a közszolgáltatások rendszerének. A modern szolgáltatási rendszerek alapfilozófiája, hogy olyan eszközöket kell alkalmazni, amelyek lehetővé teszik, hogy az idős emberek minél hosszabb ideig saját otthonukban élhessenek. Ez úgy érhető el, ha a tradicionális bentlakásos intézményi formákat minél inkább felváltják az otthonközeli és közösségi ellátások. A kutatás célja az idős emberek számára, Budapest V. kerületében, megvalósított okos otthonok társadalmi elfogadottságának vizsgálata.

KAPCSOLAT

Tausz Katalin professor emeritus (ELTE Társadalomtudományi Kar)
E-mail
MTMT