IKT-ALAPÚ DIAGNOSZTIKUS ESZKÖZ-, ÉS TUDÁSFEJLESZTÉS 2.0

Az „IKT-alapú diagnosztikus eszköz-, és tudásfejlesztés 2.0” kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósul meg (2022 – 2023). 

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Az oktatásnak feladata, hogy előmozdítsa az interkulturális kompetenciákat, a demokratikus értékeket, valamint az alapvető jogok és a környezet tiszteletét, továbbá küzdjön a megkülönböztetés valamennyi formája ellen, felkészítve ezáltal a fiatalokat arra, hogy különböző hátterük ellenére is jól megértsék egymást. Az együttműködés facilitálása sürgető feladat a sajátos nevelési igényű tanulók, a befogadó oktatás és a személyre szabott tanulás előmozdítása terénEnnek eszköze lehet a jól időzített (akár technológia-alapú) támogatás, a sajátos nevelési igények és tehetségfaktorok korai meghatározása és a megfelelően koordinált szolgáltatások, mely célokat egyértelműen támogatja az infokommunikációs technológia (IKT) diagnosztikus tevékenységekben történő innovatív alkalmazása.

A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI/GAZDASÁGI/ KÖRNYEZETI HASZNOSULÁSA

Az elkészült online tesztcsomag részévé válhat protokollok, kliensút-folyamatok kialakításának és implementálásának. Releváns eleme lehet szakmai szolgáltatórendszer kialakításának, akár olyan módon is, hogy a szolgáltató hálózatok, ágazatok (egészségügy, köznevelés, civil szféra) összekapcsolódjanak és átjárhatóvá váljanak.

KAPCSOLAT

Kálózi-Szabó Csilla egyetemi adjunktus (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
E-mail
MTMT

A kutatás 2021–2022-es szakaszáról itt található bővebb információ.