KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁBAN (SMETRY)

A „Tervezett közösségfejlesztés általános- és középiskolában a SMETRY módszer segítségével” kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósul meg (2022 – 2023). 

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

A SMETRY módszer a Mérei-féle többszempontú szociometriára épülő IKT-alapú eszközrendszert jelent, ami magában foglalja az IKT eszközzel végzett szociometriai adatfelvételt, a felvett adatok többszempontú szoftveres elemzését, illetve mindennek a konkrét módszertanát a résztvevők felkészítésétől az eredmények visszajelzéséig. A SMETRY módszer óvodától középiskoláig alkalmazható különböző életkorú és összetételű gyermekközösségek társas szerkezetének megismerésére. A fogyatékossággal élő személyek esetében a megszerzett iskolai végzettség nem mutat összefüggést a munkaerőpiaci részvételi aránnyal és a lehetőségekkel, esetükben a munkaerőpiacon kevésbé számít a megszerzett végzettség szintje, rendszerint alulfoglalkoztatottak. Az Európai Bizottság 2010-ben és 2020-ban is felhívta a tagországok figyelmét arra, hogy általában a fogyatékos gyermekek hozzáférése a többségi oktatáshoz nehézkes, és a szegregációval is szembe kell nézniük. Hazánkban az SNI-fiatalok számára nincs megfelelő pályaorientáció és jövőképük behatárolt, az anyagi és földrajzi lehetőségek a mérvadóak. A jellemzően szegregált, külön nevelésben résztvevő enyhén értelmi fogyatékos tanulóknak alacsony az énhatékonysága (segítségkérés, önszabályozás, szabadidő, társas, magabiztosság, támogatások elérése és elvárásoknak való megfelelés tekintetében).

A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI/GAZDASÁGI/ KÖRNYEZETI HASZNOSULÁSA

Jelen projekt célja egy olyan 30 órás akkreditált pedagógusképzés kidolgozása, amely elsősorban a felső tagozatos és középiskolás korosztállyal dolgozó szakembereket segíti az általuk nevelt/oktatott gyermekközösségek tervezett, adatokra épülő támogatásában a közösségfejlesztés területén. Ennek a folyamatnak kulcsfontosságú része a SMETRY módszer alkalmazása, hiszen azáltal kaphatnak objektív képet a közösségek társas szerkezetéről az érintett szakemberek, majd erre alapozva tudják kijelölni a közösségfejlesztés céljait. A SMETRY módszer továbbá lehetővé teszi, hogy a támogatást követően az érintett szakemberek megvizsgálják, hogy mennyiben sikerült elérniük a közösségfejlesztéssel kapcsolatban kitűzött céljaikat. 

A projekt keretében a szakemberek képzésével hozzájárulnak az iskolákban végzett eredményesebb, adatokra alapozott, részvételt támogató és közösségfejlesztő munkákhoz, valamint egy etikus, gyermekbarát gyakorlathoz a szociometriai adatfelvétellel kapcsolatban. A képzés megvalósításával a cél annak támogatása, hogy minden tanuló számára olyan biztonságos, elfogadó, befogadó közösséget, légkört tudjanak kialakítani a pedagógusok, amely az érzelmi fejlődésüket is támogatja. Így a kutatás hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelés betöltse azt a szerepét, amely a közösségi életre, a munkában való együttműködésre készíti fel a gyermekeket. A kedvező szociális légkör jó alapot biztosít a magasabb akadémiai teljesítményhez is.

KAPCSOLAT

Szekeres Ágota egyetemi docens (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
E-mail
MTMT