KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ENERGIAHATÉKONY TECHNOLÓGIÁK KUTATÁSA

A „Közösségi alapú kreatív ipari szolgáltatások és energiahatékony szelíd technológiák kutatása és fejlesztése” kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósul meg.

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

A hátrányos helyzetű településen a munkanélküliséggel küzdő, vagy alulfizetett emberek sokszor értéktelennek érzik magukat és nem tudatosítják, hogy milyen rendkívüli erőforrásokkal rendelkeznek. A hagyományos, népi építészetben alkalmazott, környezeti tájba és közösségbe illeszkedő szelíd technológiák kultúránk részét képezik, de sokszor feledésbe merülnek. Fontos feladat az egyéni kompetenciák, a közösségek szellemi kulturális hagyományok és a potenciális innovációk és hagyományok felmérése, a fenntarthatóság tudatosítása, elismerése és mozgósítása, mely az értékek erősítésével önsegítő projektek létrejöttét eredményezheti. A kulturális és kreatív szektor összeköti az identitáserősítő hagyományőrzés, a művészet, a kultúra és a gazdaság és a modern technológia területeit. A kutatás során felvett interjúk, fókuszcsoportos beszélgetés és műhelymunkák nyomán egy Tudástár jön létre, amelyben 65 jó gyakorlat, közösségi példa leírása szerepel a módszertani útmutató részeként.

A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI/GAZDASÁGI/ KÖRNYEZETI HASZNOSULÁSA

A kutatás és fejlesztés az önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, művelődési és közösségi házak számára (műhelyek, műhelymunkák – önkormányzati, múzeumi, könyvtári, közművelődési és civil szakemberek, egyetemi kutatók és fejlesztők szakmai munkáját segítheti. Az önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, művelődési és közösségi házak munkatársai számára gyűjtjük azokat a hazai és külföldi közösségi szolgáltatásokat bemutató jógyakorlatokat, melyek ötleteket adhatnak a megvalósításra. A Tudástárat úgy építjük fel, hogy a minták adaptálható gyakorlatokká váljanak. (A kutatási interjúk, fókuszcsoportos megbeszélések során külön kitérünk erre.)

KAPCSOLAT

Arapovics Mária egyetemi docens (ELTE Társadalomtudományi Kar)
E-mail
MTMT