DEPRESSZIÓ KERETEZÉSE ONLINE FÓRUMOK KÖZÖSSÉGÉBEN

„A depresszió diszkurzív keretezése online fórumok közösségében” kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósul meg.

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Az e-mental health közösségek a COVID–19-járvány óta különösen fontossá váltak: a társadalmi távolságtartás és a karanténszabályok nemcsak a mentális terhek növekedését eredményezték, hanem a személyes tanácsadást is megakadályozták. Így egyre többen kezdtek online segítséget keresni. Ez a tendencia szolgált a kutatás kiindulópontjául: azt vizsgálták, hogy a COVID–19 milyen hatással van a depresszióról szóló laikus, fórumalapú diskurzusokra.

A depresszió a modernitás betegsége, ahol a társadalmak nagyobb felelősséget helyeznek az egyénre, miközben azoknak nincs lehetőségük körülményeik megváltoztatására. A szociológia egy kurrens kérdése, hogy a terapeuták illetve maguk a betegek hogyan keretezik a betegséget, vagy pl. hogy a terapeuták újra-értelmezése nyomán hogyan tolódik el a társadalmi eredetű szenvedés az énhez kapcsolt szenvedés felé (lásd pl Flick, 2016). 

Kutatásunkban az NLP módszerek lehetőségeit vizsgáljuk a depresszió online betegközösségekben megjelenő egyéni szintű keretezésének megértésében. A depresszió kognitív keretezése társadalmi konstrukció. A keretezés határozza meg a depresszió jelentését a beteg számára, oksági magyarázatot kínál rá, sőt akár a kezelési preferenciákat is meghatározza. 

A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI/GAZDASÁGI/ KÖRNYEZETI HASZNOSULÁSA

E téren korábban elsősorban kvalitatív módon, offline szövegek (naplók, levelek, interjúk) elemzésével közelítették a keretezést (lásd pl. Riskind et al, 1989). Meggyőződésünk, hogy a digitális társadalom online betegközösségeinek nem-klinikai jellegű írásai jó terepet kínálnak a kérdés vizsgálatára, s hogy az automatizált szöveganalitikai módszerek jelentős kutatási potenciált jelentenek e téren.

A kutatás weboldala ITT elérhető.

KAPCSOLAT

Sik Domonkos habilitált egyetemi docens (ELTE Társadalomtudományi Kar)
E-mail
MTMT