SZEMLÉLETFORMÁLÁSSAL AZ INKLUZÍV MUNKAHELYEKÉRT

A „Szemléletformálással az inkluzív munkahelyekért” kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósul meg (2022 – 2023).  

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Az elmúlt évtizedben elért eredmények ellenére a fogyatékossággal élő személyek még mindig jelentős akadályokkal szembesülnek, csoportjuknál továbbra is nagyobb a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázata. A fogyatékos személyek jogaira vonatkozó Európai Uniós Stratégia (2021-2030) fókuszában az esélyegyenlőség és a hozzáférhetőség játszik kiemelkedő szerepet. E stratégia célja, hogy Európában minden fogyatékossággal élő személy – nemre, faji vagy etnikai származásra, vallásra vagy meggyőződésre, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélkül – élvezhesse emberi jogait, a társadalmi folyamatokban, valamint a gazdasági életben való részvételük egyenlő esélyekkel és egyenlő hozzáférhetőséggel valósuljon meg. Magyarországon különféle politikai és gazdasági törekvések célozzák, hogy a diverzitás értékként jelenjen meg a piaci környezetben is, ám ezek gyakorlati támogatás nélkül nem érhetik el a kívánt eredményt.

A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI/GAZDASÁGI/ KÖRNYEZETI HASZNOSULÁSA

Mint a nemzetközi piaci környezetben mainstream vállalati jó gyakorlat, a társadalmi felelősségvállalás és szemléletformálás a hazai vállalatoknál is kulcsfontosságú, mely a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiacra történő be- és visszahelyezését támogatja, a fogyatékossággal élő személyek teljes társadalmi inklúziójának egyik elemeként.

Az elkészült online tesztcsomag részévé válhat protokollok, kliensút-folyamatok kialakításának és implementálásának. Releváns eleme lehet szakmai szolgáltatórendszer kialakításának, akár olyan módon is, hogy a szolgáltató hálózatok, ágazatok (egészségügy, köznevelés, civil szféra) összekapcsolódjanak és átjárhatóvá váljanak.

KAPCSOLAT

Perlusz Andrea főiskolai tanár (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
E-mail
MTMT

A kutatás 2021–2022-es szakaszáról itt található bővebb információ.