TÉNYELLENŐRZÉSRE SZOLGÁLÓ OKTATÁSI ANYAGOK, MÓDSZERTAN KIDOLGOZÁSA

„A tények ellenőrzésére szolgáló oktatási anyagok, módszertan kidolgozása, tanároknak és diákoknak szóló oktatóanyagok internetes megjelentetése” kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósul meg (2022–2023).

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

A hamis és téves, vagy megtévesztő információ jelentős mértékben van jelen a hagyományos és a digitális csatornákon; ennek következménye a hírekkel szembeni bizalom csökkenése, elvesztése. Nemzetközi kutatások szerint az európai országok lakosságának 55-70 százaléka bizalmatlan a saját kormányának kommunikációjával, a közszolgálati és a magánkézben lévő hírcsatornák közleményeivel szemben. A bizalmatlanság jelentős részben abból származik, hogy az átlagos felhasználó nem, vagy csak kis mértékben rendelkezik az információ ellenőrzésére vonatkozó ismeretekkel. A tényellenőrző eljárások fejlesztésével és oktatásával kialakítható az az információs műveltség, amely a bizalomvesztést képes kompenzálni az igényes hírfogyasztás erősítésével.

A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI/GAZDASÁGI/ KÖRNYEZETI HASZNOSULÁSA

A projekt során elkészülő anyagok folyamatosan hozzáférhetők lesznek az interneten, hozzájárulva ezzel a tanulók információs tudatosságának fejlesztéséhez. A tanárok számára összeállított oktatási anyagok és módszertani leírások szintén internetes megjelenést kapnak, így lehetővé válik azok gyors beépítése az oktatásba. A hasznosulás egyik lényeges aspektusa, hogy az anyagok olyan terület oktatását és készségfejlesztését teszik lehetővé, amely eddig nem kapott megfelelő hangsúlyt, a tanárok is kevés ismerettel rendelkeznek róla. A bárki számára hozzáférhető eredmények lehetővé teszik, hogy ne csak az iskolai közösségek, hanem a társadalom más szegmensei is profitáljanak belőlük.

KAPCSOLAT

Lehmann Miklós egyetemi docens (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)
E-mail
MTMT

A kutatás 2021–2022-es szakaszáról itt található bővebb információ.