VÁLLALKOZÓI ATTITŰDVIZSGÁLAT A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI MINTÁJÁN

„A vállalkozói hajlandóság és vállalkozói attitűdvizsgálat a felsőoktatási intézmények hallgatói mintáján” kutatási projekt a Pannon Egyetemen valósul meg.

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Számos uniós statisztika mutatja, hogy a gazdaságtudományi területeken végzett frissdiplomások körében is rendkívül alacsony a vállalkozói hajlandóság, függetlenül attól, hogy a képzés alatt megszerzett elméleti és gyakorlati tudás megfelelő ismereteket biztosít egy vállalkozás alapításához és sikeres működtetéséhez. Ugyanakkor nagyon fontos tényező, hogy az EU-ban, így hazánkban is növekedjék a főállású és nem főállású önfoglalkoztatók száma, ezzel is csökkentve a kockázatokat egy esetleges recesszív gazdasági környezetben.

A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI/GAZDASÁGI/ KÖRNYEZETI HASZNOSULÁSA

A hallgatók vállalkozói attitűdjének, kompetenciáinak és motivációinak feltérképezésére irányuló kérdőíves felmérés, valamint az online kérdőív tanulságainak összegzése. A tervezett kutatás várható társadalmi és gazdasági hasznosulása, hogy feltárja a jelenlegi gazdaságtudományi képzés szereplői számára, hogy melyek az erősíteni és fejleszteni kívánt kompetenciák, attitűdök , amelyek a hallgatók vállalkozói hajlandóságát jelentősen befolyásolják. Ez hozzájárulna a képzési portfólió bővítéséhez, fejlesztéséhez. Hosszabb távon, makro szinten pedig az önfoglalkoztatók számának növekedését segítené elő.

KAPCSOLAT

Fehér Helga egyetemi docens (Pannon Egyetem)
E-mail
MTMT