A TINLAB TEMATIKUS FÓRUMAI

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében több szakmai műhelyet alakítottunk ki, amelyek rendszeres találkozókat szerveznek. Az ún. tematikus fórumok hozzájárulnak a társadalmi problémákra, technológiai változásokhoz kapcsolódó igényekre reagáló újszerű megoldások kidolgozásához, majd valós környezetben, településeken, térségekben, intézményrendszerekben történő teszteléséhez.

A projekt elméleti keretrendszere nyolc témaklasztert jelöl ki a társadalmi innováció számára az alábbiak szerint:

  • digitalizáció társadalmi hatásai;
  • kulturális innovációk és kreatívipar;
  • helyi fejlesztések és jó kormányzás;
  • környezeti szempontú társadalmi innovációk és klíma;
  • társadalmi jóllét;
  • munka jövője, a jövő gazdasága társadalmi aspektusai;
  • humán rendszerek;
  • társadalmi innováció menedzsmentje.