FÓKUSZBAN A „HELYI FEJLESZTÉSEK, JÓ KORMÁNYZÁS” TEMATIKUS FÓRUM

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében nyolc szakmai műhely működik, amelyek a tudáscentrum stratégiai jelentőségű szervezetei. Új sorozatunkban bemutatjuk az ún. tematikus fórumok munkáját, elsőként a „Helyi fejlesztések, jó kormányzás” műhely kerül középpontba.

A tematikus fórumok a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium innovációs és együttműködési potenciáljának alapját jelentik, valamint kapcsolatokat, együttműködéseket építenek a quadruple helix (akadémia, gazdaság, közszféra, civil szféra) szereplői között. A fórumokat hibrid formában rendezik meg. 

Helyi fejlesztések, jó kormányzás fórum célja, hogy a helyi fejlesztések során az érintettek között partnerségek alakulnak ki és céljuk, hogy közösen vegyenek részt a közjó biztosításában és fejlesztésében. A helyi fejlesztés a régió lakosságának életminőség-javítását, a helyi vagyon fejlesztését, fenntartását, a piaci problémák leküzdését, a kohézió erősítését és a helyi fejlesztési projektek megvalósítását jelenti. A fórum eddigi találkozói során ezen célok megvalósítására kerestek társadalmi innovációs megoldásokat. A fórum altémái között a rurális térségek fejlesztését célzó társadalmi innovációs projektek, a településirányítás (governance) új formáinak és eszközeinek kifejlesztése, a helyi közigazgatás, a helyi demokrácia és jó kormányzás is szerepelt. A fórum működése alatt folyamatos a hálózatépítés és a további együttműködések ösztönzése.

„Nagyon fontos, hogy lehetőséget tudunk biztosítani társadalmi innovációt generáló projektek bemutatására, a közös kapcsolódási pontok felkutatására és a szereplők összekapcsolására” – hangsúlyozza Juhász Adriána, a fórum vezetője.

A FÓRUM EDDIGI ALKALMAI ÉS TÉMÁI

  • 2022. 09.14.: A társadalmi hatásmérés
  • 2022. 11.23.: A „Szimbiózis” A Harmonikus Együtt-létért Alapítvány nyertes pilot projektjének bemutatása
  • 2023. 03.07.: Körforgásos gazdaság
  • 2023. 05.23.: A TINLAB kapcsolódó kutatásainak bemutatása

A szakmai műhely 2022 szeptembere óta négy találkozót szervezett, amelyen közel 70-en vettek részt. A fórumokon olyan jó gyakorlatokat mutatnak be, amelyeknél a quadruple helix szereplői valamilyen formában együttműködnek és a társadalmi innováció megvalósítását közös munkával érik el. Az elmúlt időszak eredményei közül kiemelkedik, hogy a tudáscentrum a TINLAB projektből finanszírozott pilot projekt megvalósítása óta folyamatosan kapcsolatban áll a Szimbiózis Alapítvánnyal, a civil szféra, a vállalkozási szektor és a társadalmi vállalkozások együttélésének remek példájaként. A Baráthegyi Majorságban zajlik a „Transzformációs turizmus a gyakorlatban” projekt, amelyben a fogyatékossággal élők nyújtanak turisztikai szolgálatásokat. A körforgásos gazdaság témakörében fontos partnerség rajzolódott ki az önkormányzatok és egyetemek között. Jó példát jelent, hogy az ELTE nyírbátori kutatásának sikeréhez az önkormányzat, a lakosság, az egyetem és a vállalkozási szektor is hozzájárul.

A következő időszakban is folytatódik a TINLAB keretében zajló kutatások bemutatása és eredmények disszeminálása. A fórumon foglalkoznak a közösségek és a kulcsemberek szerepének kapcsolatrendszerével és az innovációgeneráló hatásával, további jó példák ismertetésével, valamint teret adnak a sikeres helyi társadalmi innovációk bemutatkozásának. „A fórumon gyakorlatba átültethető módszereket és eszközöket ismertetünk – például körforgásos önértékelő, helyi identitást feltérképező kutatási módszertan; önkormányzati erőforrás-gazdálkodási jó gyakorlat; marketing- és üzletfejlesztési jó gyakorlatok, települési helyi innovációk – amelyek hatékony támpontokat nyújthatnak jelenlegi és újonnan csatlakozó fórumtagjainknak” – tette hozzá Juhász Adriána.

PODCASTEK ÉS BLOGPOSZTOK A FÓRUM MUNKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

  • Lakosságközpontú településüzemeltetés és – fejlesztés: Mikola Gergely Encs város polgármestere (az URBAN21 podcast ITT elérhető)
  • Kutatás – modell – innováció a településfejlesztésben (a Miskolci Egyetem podcastja ITT elérhető)
  • Okos települések és reziliencia – Hogyan mérhető? (a Miskolci Egyetem podcastja ITT elérhető)
  • Körforgásos gazdaság – kulcsterületek és jó példák helyi és települési szinten (az URBAN21 blogposztja ITT elérhető

KAPCSOLAT, CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

A fórum célcsoportját elsősorban önkormányzatok, civil szervezetek, különböző intézmények, egyéb társadalmi szervezetek/szövetségek, egyetemek és a vállalkozási szféra jelentik. A fórum nyitott további szereplők bevonására, a csatlakozási szándékot a fórum vezetőjénél szükséges jelezni.

A fórum vezetője, elérhetőségek:
Juhász Adriána szakmai vezető
+36 30 527 6744; tinlab@harfaalapitvany.hu

A TINLAB további tematikus fórumairól bővebben ITT

Contact:
Adriána Juhász, 
+36 30 527 6744; tinlab@harfaalapitvany.hu