TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK PERMANENS VÁLSÁGOK KORÁBAN – AZ EGYETEMEK SZEREPE

2023. július 4-én az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. felkérésére tartott angol nyelvű előadást Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens (Miskolci Egyetem). 

A keynote előadás a Social Innovation Plus – Competence Centres (SI Plus) nemzetközi projekt zárórendezvényén hangzott el. Az európaI országokban nemzeti társadalmi innovációs kompetenciaközpontok létrehozásán fáradozó SI Plus projekt az elmúlt időszakban jelentős eredményeket ért el, a rendezvényen ezek megismerésén túl mód nyílt a hazai társadalmi innovációval kapcsolatos műhelyek és törekvések bemutatkozására is. 

A „Social Innovations in the Age of permanent crisis – The Role of universities” (Társadalmi innovációk permanens válságok korában – Az egyetemek szerepe)  című előadás azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy hogyan értelmezhető és mi a szerepe a társadalmi innovációknak, az innovatív gondolkodásnak egy olyan korban, amely a folyamatos kihívások koraként jellemezhető. Szabó-Tóth Kinga ezeket a kérdéseket egy sajátos szemszögből vizsgálta, a felsőoktatások úgynevezett harmadik missziós szerepköre felől, amely szerepkör arra a funkcióbővülésre utal, mellyel a felsőoktatási intézmények a 21. században szembe kell, hogy nézzenek és amely funkcióbővülés lényegében azt jelenti, hogy az oktatás és kutatás kettőse mellé belép a társadalmi-gazdasági környezetére aktívan és proaktívan reagáló intézmény képe.

Az előadás négy részből épült fel. Elsőként azokkal a kihívásokkal foglalkozott, melyekkel az elmúlt néhány évben globálisan is szembe kellett néznünk (járvány, klímaválság, fenntarthatóság, krízisek, háborúk), majd a társadalmi innováció fogalmát, koncepcióit körüljárva bemutatott egy összegző modellt a lehetséges típusok, összetevők és szereplők leírására. A Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének vezetője a harmadik részben érintette a fentebb már részletezett „szolgáltató egyetem” koncepciót, a negyedik, az előadás kiemelten fontos részében pedig gyakorlati példákkal szemléltette az egyetemek társadalmi innovációs szerepét. Bemutatott nyolc olyan projektet, amely az utóbbi tíz évben valósult meg, és amelyek a helyi közösségek és helyi felsőoktatási szakemberek együttműködésére épülően innovatív módon járultak hozzá a regionális fejlődéshez és társadalmi inkúzióhoz.

Az előadás itt letölthető

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. partnere.

Fotó: boon.hu