KULTURÁLIS (JÁTSZÓ)TEREKKEL A MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉRT

A „Kulturális (játszó)terekkel a mentális egészségért” kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósul meg (2022–2023).                                                                                             

A TÁRSADALMI PROBLÉMA AZONOSÍTÁSA

Az elmúlt években csökken a kisközösségek szerepe a kultúra hagyományozásában, csökken a generációk közötti párbeszéd, a tömegmédiumok által szabályozott kulturális piacok szólítják meg a gyerekeket és a családokat. Erre reflektálva a multidiszciplináris kutatócsoport (egyetemi oktatók, muzeológus, múzempedagógus együttműködésével) kidolgoztak egy új múzeumi (játszó)terekben megvalósuló élményközpontú múzeumi foglalkozást. Az általuk megalkotott új múzeumi módszertan (Múzeum a Legkisebbeknek) és ennek implementációja társadalmi szükségletekre reflektálva (helyi, lokális kötődések erősítése, élethosszig tartó tanulás élvezetes formáinak kialakítása, generációk közötti párbeszéd facilitálása) azok innovatív megoldásának létrehozását valósítja meg úgy, hogy a résztvevőket új kulturális viselkedési formákra szocializálja, ezért társadalmi innovációnak tekinthető.

Azokban a múzeumokban, ahol alkalmazzák az óvodások életkori sajátosságaihoz kialakított (ELTE – TINLAB „Múzeum a Legkisebbeknek”) módszert, megnövekszik a gyerek- és felnőtt látogatók száma. A módszer lehetőséget ad a generációk közötti párbeszéd újjáalakítására, például a nagyszülők és az unokák együttes kulturális időtöltésével. A módszer lehetőséget kínál hely- és közösségalapú oktatás megvalósítására, a gyermekek figyelmét kiterjeszti az óvodán és iskolán túli világra, életük valós történéseire, segíti a helyi, lokális kötődések kialakítását. A társadalmi innováció további pozitív elemei: a
művelődés és önművelés élvezetes, értékközvetítő módszereinek továbbadása; az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés; interdiszciplináris tanulási módok közvetítése gyerekeknek, pedagógusoknak, egyetemi hallgatóknak, szülőknek; értékőrzés, értékteremtés; a gyermekkultúra, játékkultúra aktív formálása múzeumi környezetben.

A módszer megteremti a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét. A
társadalmi innováció lényeges része a közművelődés–közoktatás–felsőoktatás területeinek összekapcsolása. Legújabb kutatásaink szerint a gyerekek múzeumi tanulását megfigyelő, megszervező pedagógusok és család mentális egészségének javulása, pozitív változása standardizált skálákkal, pszichometrikus mérőeszközökkel megmutatható.

A KUTATÁS VÁRHATÓ TÁRSADALMI/GAZDASÁGI/ KÖRNYEZETI HASZNOSULÁSA:

A pedagógusok, pedagógus hallgatók mentális egészsége, jólléte, érzelemszabályozó képessége sajátos közügy, mert a gyerekek mentális egészsége, valamint adott intézményhez – iskolához, óvodához, bölcsődéhez, sőt egyetemhez – való hozzáállása, ebből következően tanuláshoz való viszonya függhet tőle (Kolosai és Bognár, 2009). A pozitív pedagógia szakirodalmát áttekintő tanulmányok szerint meglehetősen kevés tényekre alapozott kutatás született eddig a témában. A kutatásban vizsgált diszkrét pozitív érzelmek átélése előrevetíti az emberek általános jóllétét vagy boldogságát. Kutatások igazolják a pozitív érzelmek és a mentális, valamint a testi egészség összefüggéseit a munka, az iskola, az emberi kapcsolatok egymással is összefüggő teületein (Cohn és Fredrickson, 2012). A pozitív érzelmek átélésének gyakorisága összefügg a hosszabb élettartammal is (Cohn és Fredrickson, 2012). Mindezen tényezők miatt a pozitív érzelmek átélésének facilitálása az intézményes oktatás és nevelés színterein fontos pedagógiai feladat. A pozitív érzelmek szerepének tudományos igényű, adatokra, tényekre alapozott kutatása egyéni és társadalmi célokat egyaránt szolgál a pedagógia területein.

A KUTATÁSRÓL ÍRTÁK:

 • 2023. július 3-án az IFKA Társadalmi Innovációs Díjának átadóján a program vezetője, Kolosai Nedda, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar docense az Impact Hub Budapest különdíját vehette át a kutatócsoportja által kidolgozott élményközpontú múzeumi foglalkozásért.
  Bővebben

 • 2023. augusztus 19-én a Klubrádió Szerepvállalás magazinjában mutatta be a programot Kolosai Nedda.
  Bővebben

 • 2023. február 28-án a Dívány magazin hasábjain nyilatkozott Kolosai Nedda, kiemelve, hogy a projekt a generációk közötti párbeszédet célozza.
  Bővebben

 • 2023. január 20-án az Inforádió Családi-hét magazinjában számoltak be arról is, hogy miként szeretné vonzóvá, valódi tanulási tereppé varázsolni a múzeumokat az óvodások számára az egyedülálló kezdeményezés.
  Bővebben

KAPCSOLAT

Kolosai Nedda egyetemi docens (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)
E-mail
MTMT

A kutatás 2021–2022-es szakaszáról itt található bővebb információ.