MIK AZOK A TÁRSADALMI SZÖVETSÉGEK?

A jól működő társadalmi szövetségek a vállalkozói ökoszisztéma szerves részét képezik: a különleges együttműködések motivációit, sikertényezőit, gazdaságban betöltött szerepét komplex programban vizsgálják a Pannon Egyetemen.

Mik azok a társadalmi szövetségek? Kik lehetnek a tagjai? Miért éri meg egy-egy azonos területen tevékenykedő magánembernek, cégnek, civil szervezetnek egy szakmai közösséghez tartozni? A kérdésekre választ kereső kutatási projekt 2020 óta zajlik a TINLAB keretei között a Pannon Egyetemen.

Innovátorok a vállalkozói ökoszisztémák fejlesztésében

Az együttműködések kiemelt szerepet töltenek be a mindennapokban. A társadalmi szövetségek olyan formális vagy informális együttműködések, amely közös érdekek, szükségletek és értékek mentén jöttek létre.A különböző tematikus háttérrel, földrajzi elhelyezkedéssel létező szövetségekben közös, hogy serkentik a lokális és globális innovációt, támogatják az érdekérvényesítést és párbeszédet.A szövetségek strukturált, de nem feltétlenül jogi keretet biztosítanak a rövid-, közép-, vagy hosszú távú érdekek megvalósításához. Az egymástól független tagok egy meghatározott cél érdekében közösen dolgoznak.

A szövetségek megértéséhez jó példa lehet a Balatoni Kör: a regionális összefogás a Balaton turisztikai fejlesztését, a fenntarthatóságot és az értékteremtést célozza. A szövetségben a Quadruple helix (vállalkozói, akadémiai, kormányzati és civil szektor) minden tagja megtalálható, jól kialakított platformot biztosítanak a projektek és kezdeményezések végrehajtásához, a tagok fontosnak tartják a közösségépítést is.  

A jól működő társadalmi szövetségek szerves részét képezik a vállalkozói ökoszisztémának, hozzájárulnak egy innovatív kultúra kialakításához, amelyben felismerik az aktuális nehézségeket, közös válaszokat generálnak és fejlődésre koncentrálnak.„A nemzetközi példák is „rímelnek” a fentiekre: fontos sikertényező lehet az adott szövetség jó szervezeti kultúrája, az innovációs és adaptációs hajlandóság, valamint a szervezeti tanulás” – emeli ki Fehérvölgyi Beáta, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, a kutatócsoport vezetője.

A szakmai lobbin túl?

A tudásmegosztás és a szakmai érdekérvényesítés fontos szempont a társadalmi szövetségekhez való csatlakozás során, azonban számos egyéb előny is ösztönözheti a hasonló kezdeményezésekhez való csatlakozást vagy éppen új kezdeményezések elindítását.

A hálózatosodás és közösségépítés hozzájárul az erőforrás-, a tudás- és tapasztalat-megosztáshoz, hozzájárulva a társadalmi szövetséget alkotók gazdasági tevékenységének növeléséhez. Ahogy az angol mondja „sharing is caring” – a társadalmi szövetségek felelősséget vállalnak egymásért és a közösségért, nemcsak a tudást és az erőforrásokat osztják meg egymással, de a kockázatokat is.

A veszprémi kutatók eredményei már most megmutatják, hogy miért érdemes időt, energiát és pénzt fektetni az együttműködésekbe.A kutatási projekt következő szakaszában olyan átfogó vizsgálatot terveznek, amely során a formális és informális módon szövetségeket alkotó egyének és szervezetek motivációját, valamint a fenntartható szövetségek formálódásának feltételeit szeretnék megismerni.A folyamat magába foglalja az attitűd jellegű tényezők és képességek azonosítását, választ generálva a jó társadalmi szövetség ismérveire.

A Pannon Egyetem témában készített podcastja itt elérhető.

A szöveg eredeti megjelenési helye a portállal kötött együttműködési megállapodás értelmében a növekedés.hu oldal.