TEMATIKUS SZEKCIÓ A TÉR ÉS TÁRSADALOM-BAN

A folyóirat friss számában külön szekcióban foglalkoznak a társadalmi innovációval, a blokkot Fehérvölgyi Beáta és Sulyok Judit szerkesztette.

Megjelent a Tér és Társadalom folyóirat 2024/2-es száma: a szakmai folyóirat társadalmi innovációval foglalkozó külön blokkjában négy tanulmány kapott helyet.

A tanulmányok fókuszában a felelősségteljes kutatás és innováció kapcsolata mellett a tudásmenedzsment, a megújuló energiaforrások és az egyetemi szerepvállalás áll. Konzorciumi tagunk, a Pannon Egyetem szakértő kutatói több tanulmányt is jegyeznek.

A tematikus szám részei:

 • Fókuszban a társadalmi innováció – előszó a tematikus blokkhoz (Fehérvölgyi Beáta egyetemi docens és Sulyok Judit tudományos főmunkatárs – Pannon Egyetem)
  Az előszó ITT ELÉRHETŐ.
 • Regionális sajátosságok a felelősségteljes kutatás és innováció gyakorlatában : posztszocialista innovációs környezet hatásának vizsgálata hét Közép-Kelet Európai országban (Nádas Nikoletta tudományos segédmunkatárs – Szegedi Tudományegyetem)
  A tanulmány ITT ELÉRHETŐ.
 • Innovatív technológiák és a tudásmenedzsment kapcsolata a tulajdonlás kontextusában (Hargitai Dávid Máté egyetemi docens, Obermayer Nóra egyetemi tanár, Nagy Viktória PhD-hallgató – Pannon Egyetem)
  A tanulmány ITT ELÉRHETŐ.
 • Megújuló energiaforrások lakossági megítélése – egy magyarországi felmérés tapasztalatai (Németh Kornél egyetemi docens, Mezőfi Nóra tudományos munkatárs, Péter Erzsébet egyetemi docens – Pannon Egyetem)
  A tanulmány ITT ELÉRHETŐ.
 • Az egyetemi közösségi szerepvállalás lehetséges szerepe a társadalmi innovációk létrehozásában hazai kontextusban (Málovics György, Bajmócy Zoltán – SZTE; Csernák Janka, Fehér Bori – MOME; Frigyik Márta – BCE; Juhász Judit – SZTE; Matolay Réka – BCE; Müllner András – ELTE; , Szerencsés Rita – MOME)
  A tanulmány ITT ELÉRHETŐ.

A Tér és Társadalom a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézetének 1987-ben alapított, negyedévenként megjelenő tudományos folyóirata. Ahogy a folyóirat alapítója, Enyedi György az 1. évfolyam 1. számában megfogalmazta, a Tér és Társadalom nem egyetlen szaktudomány eredményeit teszi közzé, hanem egy problémát: tér és társadalom viszonyát vizsgálja a különböző szaktudományok szemszögéből, sajátos megközelítésben”.

Az elmúlt évtizedek során a folyóirat Magyarországon a területiséggel foglalkozó tudományok vezető elméleti folyóiratává nőtte ki magát.