NÉMETORSZÁGI TANULMÁNYÚTON VETTEK RÉSZT A TINLAB KUTATÓI

2023. október 10. és 13. között Stuttgartban és Karslruhéban járt a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) delegációja. A látogatás eredményeként számos nemzetközi együttműködés körvonalazódott a jövő technológiáinak társadalmi elfogadásához kapcsolódóan.

A világ egyszerre több fontos válsággal küzd (éghajlatváltozás, gazdasági és lakhatási válságok, háborúk), az egymással is összefüggő folyamatok kezelésében kiemelkedő szerep jut az új technológiáknak, amelyek azonban jóval gyorsabb ütemben fejlődnek, mint amennyire társadalmi használatuk elterjed. Elengedhetetlen, hogy a technológiai lehetőségeket a társadalom visszacsatolásait felhasználva fejlesszék.

A társadalmi elfogadás kutatása (Akzeptanzforschungacceptance research) a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projektjei között is hangsúlyosan jelenik meg, a vonatkozó kutatócsoportot Tausz Katalin professor emeritus (ELTE Társadalomtudományi Kar) és Csizmady Adrienne kutatóprofesszor (Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet) vezeti. 

A németországi tanulmányút célja az volt, hogy az Akzeptanzforschung koncepcióira, módszertani eszköztáraira és a jövőorientált technológiák integrált szempontrendszereire vonatkozó jó gyakorlatokat megosszák egymással a résztvevők. A TINLAB küldöttsége Stuttgartban ellátogatott a Universität Stuttgart Vizualizációs Központjába, a Steinbeis Europe Társadalmi és Technikai Innovációk Transzfercentrumába és a Hochschule für Technik Acceptance Lab egységéhez. Karlsruhéban a Fraunhofer kutatóival és a Karlsuhe Institute of Technology, Transformation Center for Sustainability and Cultural Change közösségi tér munkatársaival találkoztak. 

A magyar és német kutatók egyeztetéseiken foglalkoztak az energiahatékonysági elvárásokhoz kapcsolódó fejlesztések társadalmi hatásaival, valamint az idősödő generációk életét megkönnyítő smart eszközök alkalmazásával is. Fókuszba került a tartalmilag különböző társadami innovációs projektek társadalmi hatásainak mérésére (social impact) szolgáló egységes módszertan megalkotása is.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy kutatócsoportunk részt vett a tapasztalatcserén, több jövőbeli együttműködés elindítását sikerült megalapoznunk, valamint a 2024-re tervezett nemzetközi workshopunkhoz is számos értékes visszajelzést kaptunk a német kollégáktól” – emelte ki Magyar Dániel, az ELTE Innovációs Központ vezetője, a TINLAB projektvezetője.

A partnertalálkozók Kindert Judit, a Külgazdasági és Külügyminisztérium stuttgarti TÉT attaséjának szervezésében jöttek létre.